LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2019


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2019':

- Do której grupy łączników elektrycznych zalicza się stycznik elektromagnetyczny? ........
- Który z wymienionych symboli oznacza klasę izolacji uzwojenia maszyny elektrycznej? ........
- Który element energoelektroniczny posiada charakterystykę prądowo-napięciową przedstawioną na rysunku? ........
- Który pierwiastek, oprócz żelaza, jest głównym składnikiem stopowym blachy elektrotechnicznej? ........
- Który element układu zabezpieczenia oznacza się symbolem graficznym przedstawionym na rysunku? ........
- Której cechy przewodów dotyczy różnica między przewodem LgY 2,5 mm2 a LY 2,5 mm2? ........
- Wyłącznik RCD zabezpiecza przed skutkami ........
- Jaką funkcję pełnią bieguny pomocnicze w silniku prądu stałego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: