LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2019 (test 2)':

- Do której grupy łączników elektrycznych zalicza się stycznik elektromagnetyczny? ........
- Który z wymienionych symboli oznacza klasę izolacji uzwojenia maszyny elektrycznej? ........
- Który element energoelektroniczny posiada charakterystykę prądowo-napięciową przedstawioną na rysunku? ........
- Który pierwiastek, oprócz żelaza, jest głównym składnikiem stopowym blachy elektrotechnicznej? ........
- Który element układu zabezpieczenia oznacza się symbolem graficznym przedstawionym na rysunku? ........
- Której cechy przewodów dotyczy różnica między przewodem LgY 2,5 mm2 a LY 2,5 mm2? ........
- Wyłącznik RCD zabezpiecza przed skutkami ........
- Jaką funkcję pełnią bieguny pomocnicze w silniku prądu stałego? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - STYCZEŃ 2019 (test 2)