LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - CZERWIEC 2010':

- Który z symboli graficznych przedstawia bramkę typu NOR? ........
- Który z symboli graficznych oznacza prądnicę? ........
- Na schemacie przedstawionym na rysunku, w polu wskazanym strzałką, znajduje się ........
- W przewodach typu AFL (linka stalowo-aluminiowa) druty stalowe mają za zadanie ........
- Która grupa rezystorów w multimetrze przedstawionym na schemacie odpowiada za zmianę zakresów omomierza? ........
- Jaki jest spadek napięcia na ustroju pomiarowym przy maksymalnym wychyleniu miernika? ........
- W celu około czterokrotnego zwiększenia siły przyciągania elektromagnesu przedstawionego na rysunku należy ........
- Przyczyną zmniejszenia częstotliwości napięcia wyjściowego prądnicy synchronicznej zasilającej pojedynczy odbiornik może być ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: