LOGOWANIE

Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2010

(Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2010':

- Który z symboli graficznych przedstawia bramkę typu NOR? ........
- Który z symboli graficznych oznacza prądnicę? ........
- Na schemacie przedstawionym na rysunku, w polu wskazanym strzałką, znajduje się ........
- W przewodach typu AFL (linka stalowo-aluminiowa) druty stalowe mają za zadanie ........
- Która grupa rezystorów w multimetrze przedstawionym na schemacie odpowiada za zmianę zakresów omomierza? ........
- Jaki jest spadek napięcia na ustroju pomiarowym przy maksymalnym wychyleniu miernika? ........
- W celu około czterokrotnego zwiększenia siły przyciągania elektromagnesu przedstawionego na rysunku należy ........
- Przyczyną zmniejszenia częstotliwości napięcia wyjściowego prądnicy synchronicznej zasilającej pojedynczy odbiornik może być ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE5 - CZERWIEC 2010