LOGOWANIE

Kwalifikacja MEC6 - STYCZEŃ 2018

(Montaż i obsługa prostych elementów maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MEC6 - STYCZEŃ 2018':

- Korzystając z informacji zamieszczonych w tabeli, określ masę 1 m pręta okrągłego miedzianego o średnicy d = 20 mm. ........
- Którego pilnika należy użyć, aby po piłowaniu elementu uzyskać chropowatość Ra = 5µm? Wykorzystaj informacje zawarte w tabeli. ........
- Sprawdzian szczękowy dwugraniczny służy do ........
- Na podstawie zamieszczonej dokumentacji technicznej określ liczbę ściegów, którą należy wykonać przy spawaniu spoiną pachwinową o grubości a = 8 mm stali niestopowych metodą MAG. ........
- Hartowanie stosuje się w celu ........
- Pokrętło tokarki przedstawionej na rysunku służące do wysuwu tulei konika oznaczono literą ........
- Lejność materiału konstrukcyjnego zalicza się do własności ........
- Podtrzymkę stosuje się podczas toczenia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: