LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL2 - CZERWIEC 2018 (test 2)

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL2 - CZERWIEC 2018 (test 2)':

- Która dźwignia sterowania układem hydrauliki zewnętrznej ma możliwość zatrzymania się w każdym położeniu? ........
- Którą cyfrą oznaczono korek kontroli poziomu oleju w przestawionym na schemacie moście napędowym? ........
- Szybsze zużywanie się bocznych pasów rzeźby bieżnika po obu stronach opony jest spowodowane ........
- Ilustracja przedstawia ........
- Na tarczy sprzęgłowej przedstawionej na ilustracji można zaobserwować zużycie ........
- Glikometr służy do ........
- Przedstawione na ilustracji urządzenie służy do ........
- Aby dokonać wymiany tarczy sprzęgła napędu ciągnika, należy rozłączyć ciągnik między ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO