LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 57871 - Który symbol oznacza lampkę kontrolną ciśnienia oleju w silniku?
 • Pytanie nr 57872 - Która dźwignia sterowania układem hydrauliki zewnętrznej ma możliwość zatrzymania się w każdym po...
 • Pytanie nr 57873 - Na podstawie informacji zamieszczonych tabeli wskaż lampę, w której są stosowane żarówki halogeno...
 • Pytanie nr 57874 - Którą cyfrą oznaczono korek kontroli poziomu oleju w przestawionym na schemacie moście napędowym?...
 • Pytanie nr 57875 - Jaką moc posiada silnik ciągnika AXION 900 o numerze identyfikacyjnym A2324EAA2300062 i jaki ma o...
 • Pytanie nr 57876 - Szybsze zużywanie się bocznych pasów rzeźby bieżnika po obu stronach opony jest spowodowane
 • Pytanie nr 57877 - Ile procent wartości większej siły hamowania wynosi maksymalna dopuszczalna różnica sił hamowania...
 • Pytanie nr 57878 - Ilustracja przedstawia
 • Pytanie nr 57879 - Na podstawie wyników pomiarów w czterech przekrojach określ, rodzaj odchyłki kształtu tulei cylin...
 • Pytanie nr 57880 - Na tarczy sprzęgłowej przedstawionej na ilustracji można zaobserwować zużycie
 • Pytanie nr 57881 - Przygotowując ciągnik do naprawy po ustawieniu na stanowisku, w pierwszej kolejności należy
 • Pytanie nr 57882 - Glikometr służy do
 • Pytanie nr 57883 - Przedstawione na ilustracji szczypce służą do
 • Pytanie nr 57884 - Przedstawione na ilustracji urządzenie służy do
 • Pytanie nr 57885 - Na ilustracji przedstawiony jest zestaw do
 • Pytanie nr 57886 - Aby dokonać wymiany tarczy sprzęgła napędu ciągnika, należy rozłączyć ciągnik między
 • Pytanie nr 57887 - Jaką czynność należy wykonać w pierwszej kolejności przy wymianie wkładu filtrującego w filtrze d...
 • Pytanie nr 57888 - Filtr oleju do korpusu silnika należy dokręcać
 • Pytanie nr 57889 - Rysunek przedstawia montaż
 • Pytanie nr 57890 - W hamulcach szczękowych przyczepy dwuosiowej uszkodzeniu uległa jedna szczęka w jednym kole osi p...
 • Pytanie nr 57891 - Ilustracja przedstawia pomiar bicia
 • Pytanie nr 57892 - Ilustracja przedstawia
 • Pytanie nr 57893 - Na rysunku przedstawiono schemat układu do oceny stanu technicznego
 • Pytanie nr 57894 - Wartość siły hamowania 2,14 kN dotyczy hamulca koła
 • Pytanie nr 57895 - Podczas naprawy rozrusznika wymieniono włącznik elektromagnetyczny w cenie 68,50 zł, zespół sprzę...
 • Pytanie nr 57896 - Oblicz koszt zakupu (brutto) części do naprawy sprzęgła na podstawie danych z tabeli.
 • Pytanie nr 57897 - Ile należy zapłacić netto za części do naprawy termostatów zakupione zgodnie z wykazem w tabeli?...
 • Pytanie nr 57898 - Jaki numer katalogowy ma główny zawór regulacji ciśnienia opryskiwacza umieszczony przy zaworze p...
 • Pytanie nr 57899 - Łożysko stożkowe o symbolu 30211 na rysunku oznaczone jest cyfrą
 • Pytanie nr 57900 - Tabela zawiera dane z oceny stanu technicznego trzpieni trzymaków i nożyków kosiarki. Podaj, ile ...
 • Pytanie nr 57901 - Na ilustracji pokazano wycinki koła zębatego przekładni stożkowej o łukowej linii zębów. Które ko...
 • Pytanie nr 57902 - Bezpiecznik kosiarki rozpina się zbyt często bez wyraźnego powodu. Prawdopodobną przyczyną jest
 • Pytanie nr 57903 - Pojawienie się cieczy roboczej w oleju pompy opryskiwacza świadczy o
 • Pytanie nr 57904 - Ile litrów oleju należy przygotować do wymiany w listwie tnącej kosiarki przedstawionej na schema...
 • Pytanie nr 57905 - Na rysunku przedstawiono narzędzie do
 • Pytanie nr 57906 - Który element należy wymontować jako pierwszy z krążka linowego podczas jego demontażu?
 • Pytanie nr 57907 - Ilustracja obrazuje ustawienie odległości igły w prasie zbierającej względem
 • Pytanie nr 57908 - Badanie zespołu żniwnego kombajnu zbożowego po naprawie należy rozpocząć od
 • Pytanie nr 57909 - Ile należy zapłacić za części do opryskiwacza, po uwzględnieniu rabatu, które zakupiono zgodnie z...
 • Pytanie nr 57910 - Ile kosztują (brutto) części do pługa zgodnie ze specyfikacją zawartą w tabeli?

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ