LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2016

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2016':

- Ze względu na nadwrażliwość i możliwość wtórnych przebarwień po zabiegu wybielania pacjent powinien stosować dietę zawierającą ........
- Prosty aparat ortodontyczny, widoczny na zdjęciu, służy do wzmacniania mięśnia ........
- Testem sprawdzającym prawidłowe usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej w sterylizatorach parowych jest ........
- Jaką pracę protetyczną przedstawia rysunek? ........
- Przedwczesna utrata trzonowców mlecznych może być przyczyną powstania zgryzu ........
- Aparatem stosowanym do laserowej diagnostyki zmian próchniczych jest ........
- Wykres przedstawia zestawienie metod profilaktyki próchnicy. Symbol X oznacza ........
- W trakcie naświetlania laku fluorowego lampą polimeryzacyjną higienistka stomatologiczna, w celu ochrony narządu wzroku, powinna zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: