LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 58551 - Naczelną zasadą, stosowaną przez asystę w metodzie oburęcznego przekazywania instrumentów używany...
 • Pytanie nr 58552 - Biorąc pod uwagę wysokość siedzenia asysty w stosunku do wysokości siedzenia lekarza, aby asysta ...
 • Pytanie nr 58553 - Metodę pracy, w której lekarz dentysta pracuje bez asysty, przyjmując leżącego pacjenta, określa ...
 • Pytanie nr 58554 - Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy zalecić
 • Pytanie nr 58555 - Ze względu na nadwrażliwość i możliwość wtórnych przebarwień po zabiegu wybielania pacjent powini...
 • Pytanie nr 58556 - W czasie zabiegu stomatologicznego lekarz stomatolog zauważył u pacjenta objawy zwiastujące wystą...
 • Pytanie nr 58557 - Elementem przedstawionym na zdjęciu stosowanym w uzupełnianiu braków zębowych jest
 • Pytanie nr 58558 - W ramach kompetencji zawodowych higienistka stomatologiczna może wykonać zabieg
 • Pytanie nr 58559 - W odzwyczajaniu dziecka od ssania palca można zastosować płytkę
 • Pytanie nr 58560 - Prosty aparat ortodontyczny, widoczny na zdjęciu, służy do wzmacniania mięśnia
 • Pytanie nr 58561 - Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono zwiększanie napięcia mięśnia okrężnego ust przez układanie warg...
 • Pytanie nr 58562 - Pacjentowi z problemem erozji zębów higienistka powinna zalecić w celu ograniczenia działania kwa...
 • Pytanie nr 58563 - Podczas amputacji przyżyciowej należy zastosować
 • Pytanie nr 58564 - Do chemicznego opracowania kanału przed jego mechaniczną obróbką stosuje się
 • Pytanie nr 58565 - Testem sprawdzającym prawidłowe usuwanie powietrza i penetrację pary wodnej w sterylizatorach par...
 • Pytanie nr 58566 - Dyszę piaskarki po wykonanym zabiegu usunięcia osadu nazębnego należy
 • Pytanie nr 58567 - Przygotowując zapotrzebowanie na materiały potrzebne do wykonania zabiegu wybielania zębów należy...
 • Pytanie nr 58568 - Kontrola zewnętrzna sprawowana przez stacje sanitamo-epidemiologiczne, mająca na celu badanie sku...
 • Pytanie nr 58569 - Jakiego rodzaju zdjęcie przedstawia skan?
 • Pytanie nr 58570 - Jaką pracę protetyczną przedstawia rysunek?
 • Pytanie nr 58571 - Wszystkie opakowane i nieopakowane narzędzia o różnej budowie, w tym o budowie kapilarnej, należy...
 • Pytanie nr 58572 - Fizjologicznym, postępującym z wiekiem, zużyciem twardych tkanek zęba na skutek kontaktu zęba z z...
 • Pytanie nr 58573 - Siodełkowatością (w terminologii angielskiej "col") określa się
 • Pytanie nr 58574 - Zmianą patologiczną wywołaną przesunięciem się całego przyzębia brzeżnego w kierunku wierzchołkow...
 • Pytanie nr 58575 - Przedwczesna utrata trzonowców mlecznych może być przyczyną powstania zgryzu
 • Pytanie nr 58576 - Badając jamę ustną pacjenta za pomocą wskaźnika API, higienistka zanotowała oceny dla przestrzeni...
 • Pytanie nr 58577 - Jednym z pierwszych objawów cukrzycy typu 1 pojawiającym się na skórze może być
 • Pytanie nr 58578 - Badanie żywotności zęba poprzez dotknięcie jego powierzchni watą nasączoną chlorkiem etylu jest t...
 • Pytanie nr 58579 - Bolesność przy opukiwaniu pionowym zęba za pomocą trzonka lusterka świadczy
 • Pytanie nr 58580 - Aparatem stosowanym do laserowej diagnostyki zmian próchniczych jest
 • Pytanie nr 58581 - Rysunek przedstawia profil twarzy osoby
 • Pytanie nr 58582 - Który rysunek przedstawia ubytek próchnicowy klasy IV?
 • Pytanie nr 58583 - W celu usunięcia węzłów urazowych z powierzchni żujących należy przygotować końcówkę turbinową or...
 • Pytanie nr 58584 - Podczas pobierania wycisku anatomicznego szczęki, po wprowadzeniu łyżki do jamy ustnej pacjenta n...
 • Pytanie nr 58585 - Wykres przedstawia zestawienie metod profilaktyki próchnicy. Symbol X oznacza
 • Pytanie nr 58586 - Zbiorowe płukanie jamy ustnej roztworami fluorkowymi prowadzi się pod nadzorem profesjonalnym u d...
 • Pytanie nr 58587 - Metoda fluoryzacji kontaktowej polegająca na wbudowywaniu jonów fluorkowych do twardych tkanek zę...
 • Pytanie nr 58588 - Zamiennikiem cukru rafinowanego w diecie pacjenta z wysokim ryzykiem próchnicy jest
 • Pytanie nr 58589 - Rysunek przedstawia instruktaż szczotkowania zębów metodą
 • Pytanie nr 58590 - W trakcie naświetlania laku fluorowego lampą polimeryzacyjną higienistka stomatologiczna, w celu ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ