LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2015':

- Przy wykorzystaniu jednorazowych lub silikonowych łyżek higienistka stomatologiczna przeprowadza zabieg ........
- Brakującą czynnością wykonywaną po zabiegach w celu dezynfekcji sprzętu układu ssącego jest ........
- Higienistka wypełniając kartę stomatologiczną, dokonała błędnego zapisu. W celu dokonania korekty powinna: ........
- Odpady amalgamatu dentystycznego należy umieścić w żółtym pojemniku oznaczonym kodem ........
- Używając kryteriów wskaźnika periodontologicznego CPITN, higienistka zanotowała oceny dla kolejnych sekstantów w szczęce. Otrzymany wynik dla sekstantu 13-23 informuje pacjenta o tym, że ma on ........
- W celu wyeliminowania nieszczelności wypełnienia kompozytowego po upływie 3 tygodni od jego założenia należy wykonać ........
- Higienistka, przygotowując zajęcia profilaktyczne z zakresu higieny jamy ustnej dla grup przedszkolnych, w pierwszej kolejności powinna ........
- Po dłuższej przerwie w działaniu autoklawu należy wykonać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: