LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - STYCZEŃ 2015':

- Przed zabiegiem chirurgicznym u sześcioletniej, wystraszonej i zdenerwowanej pacjentki ma zostać wykonane znieczulenie strzykawką ciśnieniową. W tej sytuacji należy ........
- Który etap lakowania zęba trzonowego mlecznego oznaczono symbolem X? ........
- Do przygotowania 2 litrów 4% roztworu roboczego preparatu dezynfekcyjnego należy przygotować ........
- Brakującą czynnością wykonywaną po zabiegach w celu dezynfekcji sprzętu układu ssącego jest ........
- W celu usunięcia kamienia nazębnego z kieszonek patologicznych o głębokości powyżej 7 mm należy przygotować aparat ultradźwiękowy z końcówką ........
- Zamieszczony diagram badania wewnątrzustnego przedstawia ........
- Zlecenie pracy do pracowni techniczno-protetycznej zawierające oznaczenia “K – – K" informuje zespół stomatologiczny o wykonywaniu ........
- Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza lub higienistkę po ukończeniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: