LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2017

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2017':

- Które ułożenie głowy pacjenta obowiązuje podczas wykonywania zabiegu w obrębie powierzchni policzkowych zębów w szczęce po stronie lewej? ........
- Którą końcówkę roboczą należy zastosować do ultradźwiękowej kondensacji gutaperki? ........
- Zamieszczone w ramce zapisy stanowią zalecenia pozabiegowe dla pacjenta ........
- Która czynność wykonywana podczas zabiegu lakowania zębów została zaznaczona literą X? ........
- Zabiegiem polegającym na zgrubnym i wykończeniowym oczyszczaniu koron, szyjek i korzeni ze zmineralizowanych złogów nazębnych jest ........
- Lekarz dentysta wykonuje zabieg odbudowy zęba materiałem kompozytowym. Po wytrawieniu ubytku należy przygotować ........
- Który środek uzupełniający, służący utrzymaniu prawidłowej higieny pomiędzy dziąsłem a przęsłem mostu, powinna zalecić higienistka stomatologiczna? ........
- Niezbędnym elementem wyposażenia gabinetu ortodontycznego są, służące do formowania łuków, kleszcze ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS13 - STYCZEŃ 2017