LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - WRZESIEŃ 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - WRZESIEŃ 2015':

- Dla prawidłowej higieny jamy ustnej protezę całkowitą po wyjęciu z ust i umyciu należy przechowywać ........
- Przed przystąpieniem do zabiegu fluoryzacji kontaktowej metodą Knutsona w celu zwiększenia końcowego efektu zabiegu należy ........
- Higienistka stomatologiczna na zlecenie lekarza dentysty, w ramach swojej działalności zawodowej, może wykonywać zabieg ........
- Po skalingu u pacjenta z zapaleniem przyzębia należy zastosować ........
- Sporządzając zapotrzebowanie na materiały niezbędne do wykonania zabiegu lapisowania zębów, należy zamówić ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie to rozsuwacz złożony ........
- Higienistka, wypełniając kartę stomatologiczną, dokonała błędnego zapisu. W celu dokonania korekty powinna ........
- W systemie amerykańskim symbol 24 oznacza ząb stały ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-15.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: