LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA1 - PRÓBNY

(Obsługa klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA1 - PRÓBNY ':

- Akt normatywny, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie przez wskazany organ w celu jej wykonania, to ........
- Instytucja prawa cywilnego polegająca na tym, że po upływie wskazanego przez prawo terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia, jest określana mianem ........
- Po otrzymaniu informacji i ich selekcji, należy informacje użyteczne skierować do ........
- Księgowanie operacji gospodarczych w tej samej kwocie na dwóch różnych kontach po przeciwnych stronach dwóch kont jest konsekwencją stosowania zasady ........
- Wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, obrazujące relację zysku do innych wielkości ekonomicznych, to wskaźniki ........
- Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka dochodzić mogą roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ojcostwa."

Z zamieszczonego fragmentu artykułu 143 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że dziecko i matka mogą dochodzić ........
- Burmistrz zlecił swojej sekretarce, by zadzwoniła do Biblioteki Miejskiej i zapowiedziała jego wizytę. Wskaż kierunek przepływu informacji wewnętrznej w opisanej sytuacji. ........
- Na podstawie zamieszczonych danych z bilansu i rachunku zysków i strat spółki z o.o. "AGRO" oblicz, ile wyniesie wskaźnik szybkiej płynności (II stopnia), tzw. mocny test. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: