LOGOWANIE

Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2018

(Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD1 - STYCZEŃ 2018':

- Na rysunku przedstawiono fragment maszyny drogowej z zamontowaną smarowniczką (kalamitką). Które z przedstawionych na rysunkach narzędzi należy zastosować do smarowania? ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Z rysunku wynika, że zasięg pracy na poziomie gruntu koparki jest oznaczony ........
- Obsługując maszynę drogową zasilaną silnikiem wysokoprężnym z turbiną, należy ........
- Maszyna drogowa przedstawiona na rysunku służy do ........
- Wskazanie przedstawionej na rysunku śruby mikrometrycznej wynosi ........
- Obsługa dokonywana po przepracowaniu przez maszynę lub urządzenie określonej liczby godzin nazywa się obsługą techniczną ........
- Na rysunku przedstawiono osprzęt ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO