LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - CZERWIEC 2015

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - CZERWIEC 2015':

- Producent deklaruje zgodność wyrobu z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej przez umieszczenie na wyrobie znaku ........
- W słonecznej instalacji grzewczej przedstawionej na rysunku, przeznaczonej do całorocznego wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej, urządzenie oznaczone cyfrą 1 jest zbiornikiem ........
- Który z kolektorów słonecznych, zastosowany w instalacji do wspomagania ogrzewania wody użytkowejoraz ogrzewania budynku, posiada największą sprawność w okresie wspomagania ogrzewania budynku? ........
- Który element należy zamontować w najwyższym punkcie instalacji solarnej? ........
- Jak i gdzie należy zamontować fotoogniwo, aby uzyskać maksymalną całoroczną wydajność? ........
- Podczas transportu pompy ciepła należy uwzględnić szczególną wrażliwość tego urządzenia na ........
- Aby zbadać ciągłość połączeń elektrycznych w instalacji fotowoltaicznej, należy wykonać pomiar ........
- Do połączenia rur miedzianych, w technologii przedstawionej na rysunku,należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: