LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2015

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2015':

- Na rysunku przedstawiono oznaczenia graficzne zaworu ........
- Które kolektory słoneczne najlepiej nadają się do montażu w pozycji pionowej? ........
- Do spalania materiałów o wysokiej zawartości żużla nadają się kotły z paleniskiem ........
- Do spalania drewna należy wybrać kocioł, który wytworzy potrzebną energię po ........
- Zawór bezpieczeństwa w instalacji solarnej powinien zadziałać przy ciśnieniu: ........
- Ogniwa fotowoltaiczne umocowane na uchwytach stałych (bez możliwości zmiany kąta w ciągu całego roku), zainstalowane na terenie Polski, powinny być pochylone względem poziomu pod kątem: ........
- Rury miedziane, należy magazynować ........
- Zgrzewarka pokazana na zdjęciu służy do zgrzewania rur typu: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: