LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 60191 - Informacje dotyczące projektu instalacji solarnej, których nie można przedstawić w formie rysunkó...
 • Pytanie nr 60192 - Na rysunku przedstawiono oznaczenia graficzne zaworu
 • Pytanie nr 60193 - Rysunek przedstawia oznaczenie graficzne
 • Pytanie nr 60194 - Które kolektory słoneczne najlepiej nadają się do montażu w pozycji pionowej?
 • Pytanie nr 60195 - Utrzymanie stałego ciśnienia w zbiorniku gazowym można uzyskać poprzez magazynowanie biogazu z za...
 • Pytanie nr 60196 - Do spalania materiałów o wysokiej zawartości żużla nadają się kotły z paleniskiem
 • Pytanie nr 60197 - Zalecana pojemność zasobnika solarnego jest
 • Pytanie nr 60198 - Do spalania drewna należy wybrać kocioł, który wytworzy potrzebną energię po
 • Pytanie nr 60199 - Jakiego typu diody zapobiegają termicznemu zniszczeniu paneli fotowoltaicznych, które są połączon...
 • Pytanie nr 60200 - Zawór bezpieczeństwa w instalacji solarnej powinien zadziałać przy ciśnieniu:
 • Pytanie nr 60201 - W jednym obiegu wody nie należy łączyć rur ze stali ocynkowanej z rurami
 • Pytanie nr 60202 - Ogniwa fotowoltaiczne umocowane na uchwytach stałych (bez możliwości zmiany kąta w ciągu całego r...
 • Pytanie nr 60203 - Jaki rodzaj gruntu sprzyja oddawaniu ciepła do kolektora gruntowego?
 • Pytanie nr 60204 - Rury miedziane, należy magazynować
 • Pytanie nr 60205 - W jaki sposób należy magazynować kolektory słoneczne ułożone poziomo?
 • Pytanie nr 60206 - Zgrzewarka pokazana na zdjęciu służy do zgrzewania rur typu:
 • Pytanie nr 60207 - Łączone w technologii klejonej elementy przytrzymujemy przez:
 • Pytanie nr 60208 - Jeżeli źródłem ciepła są wody powierzchniowe lub grunt, w którym temperatura może spadać poniżej ...
 • Pytanie nr 60209 - Kolejność podłączenia urządzeń i armatury instalacji przedstawia się na rysunkach
 • Pytanie nr 60210 - Do pomiaru progu zamarzania cieczy solarnej należy użyć
 • Pytanie nr 60211 - Jeżeli współczynnik sprawności kolektora η0,05= 0,66, a solarny stopień pokrycia SF = 60%, to roc...
 • Pytanie nr 60212 - Jeżeli powierzchnia absorbera pola kolektorowego wynosi 5,9 m2, to według przedstawionego rysunku...
 • Pytanie nr 60213 - Podstawę do opracowania kosztorysu szczegółowego instalacji odgromowej ogniw fotowoltaicznych, st...
 • Pytanie nr 60214 - Producent pompy cieplnej zalecił przygotowanie przyłącza elektrycznego zabezpieczonego wyłączniki...
 • Pytanie nr 60215 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 60216 - Na rysunku przedstawiono urządzenie przeznaczone do
 • Pytanie nr 60217 - Do wykonania połączeń rur miedzianych w instalacji biogazowej znajdującej się w obiekcie, w który...
 • Pytanie nr 60218 - Najwyższą sprawność energetyczną osiągają fotoogniwa
 • Pytanie nr 60219 - Do uszczelniania połączeń gwintowych rur stalowych, należy zastosować
 • Pytanie nr 60220 - Jakie tworzywo stosuje się w instalacji do podgrzewania wody basenowej, wykonanej w technologii k...
 • Pytanie nr 60221 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 60222 - Zasobnik wody użytkowej instalacji solarnej współpracujący z kotłem co. powinien znajdować się...
 • Pytanie nr 60223 - Przetwornicę do zmiany napięcia stałego na zmienne określa się symbolem
 • Pytanie nr 60224 - Do wykonywania połączeń instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki
 • Pytanie nr 60225 - Jeżeli temperatura zasilania instalacji grzewczej wynosi 70°C, to pompa ciepła powinna pracować w...
 • Pytanie nr 60226 - Instalację solarną łączy się z wymiennikiem ciepła przez podłączenie jej
 • Pytanie nr 60227 - Rury gruntowego wymiennika ciepła instalacji pompy cieplnej, układa się na głębokości:
 • Pytanie nr 60228 - Maksymalna różnica temperatur Δt pomiędzy kolektorem a zasobnikiem solarnym, przy której włącza s...
 • Pytanie nr 60229 - Protokół zdawczo-odbiorczy instalacji fotowoltaicznej należy sporządzić
 • Pytanie nr 60230 - Nie włączanie się pompy obiegowej w obiegu solarnym może być spowodowane

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ