LOGOWANIE

Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2017

(Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B21 - STYCZEŃ 2017':

- Na rysunku przedstawiono oznaczenie graficzne ........
- Dobierając wielkość kolektora i zasobnika instalacji do podgrzewania wody użytkowej w budynku jednorodzinnym przy założeniu pokrycia rocznego 65% i zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – monter powinien kierować się wskaźnikiem ........
- Usytuowanie kolektorów gruntowych przeprowadza się ........
- Narzędzie instalatorskie przedstawione na rysunku to ........
- Elementy układu oznaczone kolejno cyframi od 1 do 4 to ........
- Do przeglądu technicznego instalacji solarnej nie zalicza się ........
- Którego kosztorysu nie sporządza wykonawca robót? ........
- Których informacji nie musi zawierać "Książka obmiaru" dla montażu ogniwa fotowoltaicznego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.21-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: