LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2017

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - STYCZEŃ 2017':

- Na rysunku numerem 2 oznaczono ........
- Dobierając wielkość kolektora i zasobnika instalacji do podgrzewania wody użytkowej w budynku jednorodzinnym przy założeniu pokrycia rocznego 65% i zużyciem dziennym 80-100 l/osobę – monter powinien kierować się wskaźnikiem ........
- Elementem instalacji systemu układu solarnego, przedstawionym na rysunku, jest ........
- Usytuowanie kolektorów gruntowych przeprowadza się ........
- Narzędzie instalatorskie przedstawione na rysunku to ........
- Inwestor chcąc zaopatrzyć się w system fotowoltaiczny zasilający dom jednorodzinny w energię elektryczną, a nadmiar prądu sprzedać do sieci energetycznej, powinien posiadać ........
- Kto sporządza harmonogram budowy domu pasywnego? ........
- Do przeglądu technicznego instalacji solarnej nie zalicza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: