LOGOWANIE

Kwalifikacja ELE10 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELE10 - WRZESIEŃ 2014':

- Wysokość budynku przedstawionego na rysunku, od poziomu gruntu do kalenicy dachu, wynosi ........
- Ciepło z otoczenia do wytwarzania ciepłej wody użytkowej wykorzystywane jest przez ........
- Które ogniwo fotowoltaiczne charakteryzuje się największą sprawnością? ........
- Do wykonania połączeń rur miedzianych w instalacji biogazowej znajdującej się w obiekcie, w którym zakazane jest stosowanie technologii termicznych, należy użyć ........
- Do wykonywania połączeń instalacji ciepłej wody użytkowej z rur PPR należy użyć zgrzewarki ........
- Korzystając z przedstawionego fragmentu instrukcji określ, w jakiej odległości od odgromnika należy usytuować ogniwo fotowoltaiczne, jeżeli na budynku istnieje już instalacja antyodgromowa. ........
- Mieszacz wody użytkowej w instalacji solarnej montuje się pomiędzy obiegiem ........
- Do transportu kolektora słonecznego na dach niskiego budynku jednorodzinnego należy zastosować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: