LOGOWANIE

Kwalifikacja A68 - STYCZEŃ 2011

(Obsługa klienta w jednostkach administracji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A68 - STYCZEŃ 2011':

- Wyznaczenie przez prawo struktur i form życia zbiorowego, charakteryzuje funkcję prawa ........
- Podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie reguluje prawo ........
- Działem prawa cywilnego nie jest prawo ........
- Wadą oświadczenia woli nie jest ........
- Termin "kontrola" nie jest równoważny z pojęciem ........
- Konta, których stany końcowe wykazywane są w rachunku zysków i strat to konta ........
- Papierem wartościowym, za pomocą którego wystawca rozporządza swoimi środkami pieniężnymi znajdującymi się w banku, jest ........
- "Art. 142 Postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji."

Z zamieszczonego przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: