LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2017

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2017':

- Na rysunku przedstawiono przekładnię zębatą ........
- Na rysunku przedstawione jest sprzęgło ........
- Części podzespołu przedstawionego na rysunku należy montować w kolejności: ........
- Do poziomego transportu zmontowanego reduktora służą ........
- Na rysunku przedstawiono schemat montażu ........
- Przedstawione na rysunku złącze uzyskuje się za pomocą spoiny ........
- W celu zabezpieczenia połączenia sworzniowego pierścień osadczy jest montowany ........
- Na rysunku przedstawiono pompę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: