LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - STYCZEŃ 2017

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - STYCZEŃ 2017':

- Na rysunku przedstawione jest sprzęgło ........
- Podczas montażu łożysk tocznych nie stosuje się pras ........
- Na rysunku przedstawiono połączenie gwintowe ........
- W celu zabezpieczenia połączenia sworzniowego pierścień osadczy jest montowany ........
- Poprawność wzajemnego położenia osi łożysk wałków przekładni zębatej walcowej (odległość, równoległość) sprawdza się za pomocą ........
- Zniszczone wskutek niewłaściwej eksploatacji części i zespoły maszyn podlegają ........
- Przedstawionym na rysunku zespołem jest ........
- Przy ustawianiu maszyn i urządzeń podczas montażu na postumentach betonowych używa się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: