LOGOWANIE

Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2018

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M17 - STYCZEŃ 2018':

- Na rysunku przedstawiono strugarkę ........
- Do montażu okładzin ciernych sprzęgieł stosuje się połączenia ........
- Dokręcanie śrub mających istotny wpływ na bezpieczeństwo lub jakość połączenia wykonuje się za pomocą kluczy ........
- Przed montażem części stalowe należy ........
- Który klucz należy zastosować do połączenia za pomocą śruby przedstawionej na rysunku? ........
- Kolejność dokręcania śrub głowicy, która zapewnia, że w trakcie dokręcania nie dojdzie do zafalowania uszczelki lub jej rozerwania oraz zapobiegnie zwichrzeniom (pęknięciom) głowicy, przedstawiono na schemacie oznaczonym literą ........
- Montaż dwustronnego siłownika pneumatycznego składa się z operacji wymienionych w tabeli. Wybierz poprawną kolejność montażu. ........
- Na którym rysunku przedstawiono szczypce do montażu zewnętrznych pierścieni osadczych (Segera)? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.17-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: