LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 - STYCZEŃ 2018

(Montaż i obsługa maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 - STYCZEŃ 2018':

- Do montażu wrzeciona wiertarki w korpusie należy zastosować łożyska ........
- Przed montażem części stalowe należy ........
- Spawanie elementów wykonanych ze stopów aluminiowych należy wykonać ........
- Po wykonaniu montażu urządzenia hydraulicznego należy przeprowadzić próbę szczelności pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia roboczego o ........
- Który opis dotyczy przystosowania maszyny do wykonania wyznaczonych operacji technologicznych? ........
- Do demontażu nitu drążonego należy użyć ........
- Do wykonania konserwacji elementów wykonanych ze stopów aluminiowych należy użyć ........
- Które narzędzie należy zastosować do wykonania czynności konserwacyjnych? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: