LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2017 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2017 (test 2)':

- Osoby obsługujące zwierzęta podczas przemieszczania na terenie gospodarstwa, zgodnie z przepisami prawa, mogą stosować przyrządy emitujące impulsy elektryczne jedynie w mięśnie ........
- Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt sprzedaż psów i kotów może odbywać się jedynie ........
- W przypadku prowadzenia działalności nadzorowanej weterynaryjny numer identyfikacyjny poprzedza się literami ........
- W referencyjnej metodzie wykrywania włośni, płyn wytrawiający przelewa się przez sito do rozdzielacza sedymentacyjnego o pojemności co najmniej ........
- Ubój bezpośredni charakteryzuje się brakiem ........
- Badanie przedubojowe musi nastąpić w czasie krótszym niż ........
- Błękitem patentowym należy barwić produkt uboczny kategorii 1 tak, by barwnik pokrywał ........
- Odkażanie zapobiegawcze prowadzone jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: