LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2019 (test 2)':

- Razem, bez konieczności oddzielania, możliwy jest transport ........
- Na powstanie syndromu DFD w dużej mierze mają wpływ ........
- Badaniu w kierunku TSE (pasażowalnych gąbczastych encefalopatii) podlegają ........
- W metodzie wykrywania włośni w skład płynu wytrawiającego wchodzą 2 litry ........
- W uboju rytualnym nie ma etapu ........
- W celu wykrycia motylicy w badaniu poubojowym nacina się ........
- W UPPZ materiałem kategorii 3 są odpady ........
- W promieniu 3 kilometrów od ogniska choroby wyznacza się strefę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: