LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 63151 - Okres karencji produktu leczniczego podawany jest dla
 • Pytanie nr 63152 - Termohigrometr służy do pomiaru temperatury i
 • Pytanie nr 63153 - Zgodnie z informacjami w tabeli, w pomieszczeniach, w których utrzymuje się cielęta, nie bada się...
 • Pytanie nr 63154 - Za niezdolne do transportu uważane są ciężarne samice w okresie przekraczającym 90% czasu trwania...
 • Pytanie nr 63155 - Razem, bez konieczności oddzielania, możliwy jest transport
 • Pytanie nr 63156 - Świnie po przemieszczeniu do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia otrzymują nowy num...
 • Pytanie nr 63157 - Wskaż prawdziwą informację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń.
 • Pytanie nr 63158 - W weterynaryjnym numerze identyfikacyjnym kod województwa oznaczają cyfry
 • Pytanie nr 63159 - Mleko odbierane z gospodarstw musi być badane w kierunku
 • Pytanie nr 63160 - Na powstanie syndromu DFD w dużej mierze mają wpływ
 • Pytanie nr 63161 - Do fizycznych zanieczyszczeń żywności należą
 • Pytanie nr 63162 - Skarmianie zwierząt paszami zanieczyszczonymi grzybami może powodować
 • Pytanie nr 63163 - Okres karencji wymagany jest w przypadku stosowania pasz zawierających
 • Pytanie nr 63164 - Hodowca może dokonać zakupu paszy leczniczej w oparciu o
 • Pytanie nr 63165 - Badaniu w kierunku TSE (pasażowalnych gąbczastych encefalopatii) podlegają
 • Pytanie nr 63166 - Prątek jest czynnikiem etiologicznym
 • Pytanie nr 63167 - Włośnica jest chorobą
 • Pytanie nr 63168 - Chorobą bakteryjną podlegającą obowiązkowi zwalczania z urzędu jest
 • Pytanie nr 63169 - Grubość fałdu skóry mierzy się w teście
 • Pytanie nr 63170 - W metodzie wykrywania włośni w skład płynu wytrawiającego wchodzą 2 litry
 • Pytanie nr 63171 - W metodzie wykrywania włośni metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycz...
 • Pytanie nr 63172 - Metoda wytrawiania włośni polega na uwolnieniu larw z
 • Pytanie nr 63173 - Dopuszczony jest ubój gospodarczy bydła w wieku do
 • Pytanie nr 63174 - Przedstawiony na rysunku przedmiot służy do oszołamiania
 • Pytanie nr 63175 - W uboju rytualnym nie ma etapu
 • Pytanie nr 63176 - Oszołomienie zwierząt ma na celu
 • Pytanie nr 63177 - Przedstawiony na rysunku przyrząd służy do oszałamiania poprzez przyłożenie elektrod do
 • Pytanie nr 63178 - Bezpośrednio po etapie oparzania drobiu następuje
 • Pytanie nr 63179 - Chorobą, która nie daje wyraźnych zmian klinicznych, trudną do rozpoznania w badaniu przedubojowy...
 • Pytanie nr 63180 - W celu wykrycia motylicy w badaniu poubojowym nacina się
 • Pytanie nr 63181 - Badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella jest konieczne w przypadku kierowania do uboju
 • Pytanie nr 63182 - Na rysunku przedstawiono
 • Pytanie nr 63183 - Poubojowe przemiany endogenne mięsa powstają w wyniku działania
 • Pytanie nr 63184 - Pień mózgu pobierany jest do badania w kierunku BSE od
 • Pytanie nr 63185 - W UPPZ materiałem kategorii 3 są odpady
 • Pytanie nr 63186 - W rzeźni ubijającej bydło, błękitem patentowym powinny zostać zabarwione
 • Pytanie nr 63187 - Zwierzę podejrzane o chorobę zakaźną poddaje się ubojowi
 • Pytanie nr 63188 - W chemicznych metodach dezynfekcji stosuje się
 • Pytanie nr 63189 - Przedstawione na rysunku urządzenie stosuje się do
 • Pytanie nr 63190 - W promieniu 3 kilometrów od ogniska choroby wyznacza się strefę

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ