LOGOWANIE

Kwalifikacja MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG17 + MG19 + MG20 + MG44 - PRÓBNY ':

- W przedstawionej poniżej fragmencie tabelki rysunku złożeniowego wynika, że na wykonanie pokrywy 805x40 należy zamówić stal ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Korozja wżerowa występuje szczególnie w środowisku ........
- W skład obiegu przedstawionego na wykresach wchodzą następujące przemiany ........
- Największa wartość siły F, wyznaczona z warunku równowagi, dla której ciało pozostaje w spoczynku wynosi ........
- Do maszyn cieplnych nie zaliczamy ........
- Wskaż, jaki frez należy dobrać do frezowania rowka zamkniętego na wpust pryzmatyczny? ........
- Oblicz całkowity koszt naprawy tokarki zakładając, że jej czas pracy wynosi 6 godzin, koszt zużytych materiałów 700 zł, a koszt roboczogodziny 80 zł. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO