LOGOWANIE

Kwalifikacja Z4 - STYCZEŃ 2020

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z4 - STYCZEŃ 2020':

- Pacjentka z zaburzeniami równowagi podczas wstawania i poruszania się prosi o obecność opiekuna. Takie zachowanie świadczy o niezaspokojonej potrzebie ........
- W trakcie występowania u pacjentki wymiotów opiekun medyczny powinien ........
- Planując czynności higieniczne i pielęgnacyjne unieruchomionej podopiecznej z niewydolnością krążenia, u której występują obrzęki kończyn dolnych, opiekun powinien uwzględnić ........
- Opiekun przystępując do golenia zarostu twarzy pacjentowi z drżeniem zamiarowym leżącemu w łóżku, powinien ........
- U nowoprzyjętej pacjentki zaobserwowano wszy głowowe. Przed założeniem czepca przeciwwszawiczego należy ........
- Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od ........
- Przytomnej podopiecznej z obfitym krwawieniem z rany na lewym podudziu należy założyć opatrunek uciskowy w miejscu krwawienia, a następnie ułożyć ją w pozycji leżącej ........
- Niesamodzielny pacjent po otrzymaniu insuliny, podczas spożywania śniadania przysypia i zatrzymuje posiłek w jamie ustnej. W tej sytuacji opiekun powinien ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: