LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 64351 - Podopieczny z chorobą Alzheimera przebywający w sali chorych mówi, że widzi wejście do piwnicy i ...
 • Pytanie nr 64352 - W ocenie rozwoju zagrożenia odleżynami, według skali Norton, oprócz czynności zwieraczy cewki moc...
 • Pytanie nr 64353 - Pacjentka z zaburzeniami równowagi podczas wstawania i poruszania się prosi o obecność opiekuna. ...
 • Pytanie nr 64354 - Które problemy mogą występować u podopiecznego chorego na niewyrównaną cukrzycę typu 1?
 • Pytanie nr 64355 - Po wykonaniu nakłucia lędźwiowego pacjentka leży w łóżku i nie może podnosić głowy. Zgodnie z zal...
 • Pytanie nr 64356 - W trakcie występowania u pacjentki wymiotów opiekun medyczny powinien
 • Pytanie nr 64357 - Fizjologicznym następstwem procesu starzenia się organizmu ludzkiego jest
 • Pytanie nr 64358 - Na podstawie zamieszczonego opisu pacjentki, określ w której z wymienionych czynności dnia codzie...
 • Pytanie nr 64359 - Planując czynności higieniczne i pielęgnacyjne unieruchomionej podopiecznej z niewydolnością krąż...
 • Pytanie nr 64360 - Podczas wykonywania toalety całego ciała u pacjentki leżącej w łóżku przebywającej na oddziale we...
 • Pytanie nr 64361 - Pacjentce z zapaleniem oskrzeli lekarz zalecił oklepywanie klatki piersiowej. Opiekun powinien wy...
 • Pytanie nr 64362 - Opiekun przystępując do golenia zarostu twarzy pacjentowi z drżeniem zamiarowym leżącemu w łóżku,...
 • Pytanie nr 64363 - Opiekun zaplanował zmianę pieluchomajtek 87-letniemu pacjentowi. Po zdjęciu spodni od piżamy pacj...
 • Pytanie nr 64364 - Zgodnie z algorytmem toalety całego ciała osoby chorej leżącej w łóżku, opiekun powinien wykonać ...
 • Pytanie nr 64365 - U nowoprzyjętej pacjentki zaobserwowano wszy głowowe. Przed założeniem czepca przeciwwszawiczego ...
 • Pytanie nr 64366 - Zdjęcie koszuli nocnej pacjentce, która ma bolesną i zasinioną prawą kończynę górną i prawy bok t...
 • Pytanie nr 64367 - Podczas zakładania czystych pieluchomajtek mocowanych na rzepy, przed ich podłożeniem pod pacjent...
 • Pytanie nr 64368 - Pacjentowi leżącemu na plecach jednoczęściowy worek stomijny należy odklejać od
 • Pytanie nr 64369 - W celu zmniejszenia obrzęku pacjentowi, bezpośrednio po stłuczeniu stawu skokowego ze zleconym pr...
 • Pytanie nr 64370 - W profilaktyce odleżyn u pacjenta z BMI 16,5 unieruchomionego w łóżku opiekun medyczny powinien k...
 • Pytanie nr 64371 - Przytomnej podopiecznej z obfitym krwawieniem z rany na lewym podudziu należy założyć opatrunek u...
 • Pytanie nr 64372 - Pacjenta po udarze mózgu, z wiotkim niedowładem połowiczym prawostronnym, należy posadzić na wózk...
 • Pytanie nr 64373 - Podopieczna domu pomocy społecznej ma założony opatrunek gipsowy ze względu na złamanie kości pod...
 • Pytanie nr 64374 - Niesamodzielny pacjent po otrzymaniu insuliny, podczas spożywania śniadania przysypia i zatrzymuj...
 • Pytanie nr 64375 - W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi opiekun medyczny przygotowując przytomnego pacjenta ...
 • Pytanie nr 64376 - Opiekun medyczny powinien w pierwszej kolejności przekazać pielęgniarce informację, że pacjent
 • Pytanie nr 64377 - Opiekun medyczny nie ma prawa przekazywać osobom postronnym informacji o stanie zdrowia osoby cho...
 • Pytanie nr 64378 - Której wskazówki powinien udzielić opiekun medyczny podopiecznej z przewlekłą niewydolnością żyln...
 • Pytanie nr 64379 - Środkiem stosowanym do pędzlowania jamy ustnej u ciężko chorego podopiecznego jest
 • Pytanie nr 64380 - Przeciwwskazaniem do samodzielnego wyjścia z oddziału do sklepu znajdującego się na terenie szpit...
 • Pytanie nr 64381 - Pacjentowi po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, szafkę przyłóżkową z potrzebnymi przyborami ...
 • Pytanie nr 64382 - Podopiecznej po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego podczas wykonywania czynności samoobsłu...
 • Pytanie nr 64383 - Sprzętem, który ułatwi pacjentowi z zaburzeniami równowagi bezpieczne przemieszczenie się, jest
 • Pytanie nr 64384 - Podopieczna przebywająca w domu pomocy społecznej, ma piękny głos i chętnie śpiewa. Która forma a...
 • Pytanie nr 64385 - W celu poprawy sprawności manualnej pacjentki zakładu opiekuńczo-leczniczego z reumatoidalnym zap...
 • Pytanie nr 64386 - Pacjent z chorobą Parkinsona chodzi szurając nogami, sylwetka ciała jest pochylona do przodu. Dla...
 • Pytanie nr 64387 - Na oddział wewnętrzny została przyjęta niewidoma pacjentka. W ramach adaptacji do nowego miejsca ...
 • Pytanie nr 64388 - W czasie rozmowy z lekarzem pacjentka dowiedziała się o potrzebie operacji z powodu nowotworu. Pł...
 • Pytanie nr 64389 - Najbardziej pożądanym sposobem aktywizacji ruchowej dla przebywającego w domu 75-letniego mężczyz...
 • Pytanie nr 64390 - Po wykonaniu toalety jamy ustnej pacjentowi oddziału zakaźnego, drewniane szpatułki i kwaczyki na...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ