LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2011


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2011':

- Oznaczenie na rysunku wskazuje, że połączenie należy wykonać metodą ........
- Elementy przedstawione na rysunku wykonano metodą ........
- Sposób obróbki umożliwiający uzyskanie chropowatości powierzchni, wyrażonej parametrem Ra=0,25 Ωm, to ........
- Na rysunku przedstawiono obróbkę koła zębatego metodą ........
- Na rysunku przedstawiono podzielnicę uniwersalną mającą zastosowanie do obróbki ........
- Na rysunku przedstawiono skutki korozji ........
- Pompa na schemacie napędu hydraulicznego oznaczona jest cyfrą ........
- Maszyną stosowaną do wytwarzania ciśnienia w układzie napędu pneumatycznego, jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2011