LOGOWANIE

Kwalifikacja AU59 - STYCZEŃ 2020

(Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU59 - STYCZEŃ 2020':

- Naczynia miarowe kalibrowane "na wlew" oznakowane są symbolem ........
- Którego odczynnika chemicznego, oprócz Na2Cr2O7, należy użyć do przygotowania mieszaniny chromowej służącej do czyszczenia szkła laboratoryjnego? ........
- Którego z wymienionych naczyń laboratoryjnych nie należy zastosować do ogrzania 100 cm3wody? ........
- Średnia masa wody wypływająca z pipety o deklarowanej pojemności 25 cm3, w temperaturze 25°C wynosi 24,80 g. Korzystając z danych zamieszczonych w tabeli wskaż wartość poprawki kalibracyjnej dla tej pipety. ........
- 50 cm3 alkoholu etylowego zmieszano w kolbie miarowej z 50 cm3 wody. W wyniku zjawiska kontrakcji objętość otrzymanego roztworu wyniosła 97,5 cm3. Ile wynosi stężenie procentowe (v/v) roztworu alkoholu w wodzie po zmieszaniu i stężenie procentowe roztworu alkoholu (v/v) po uzupełnieniu kolby wodą do 100 cm3? ........
- Opis w ramce przedstawia sposób oczyszczania substancji poprzez ........
- Do wyznaczenia gęstości cieczy metodą hydrostatyczną należy wykorzystać ........
- Zamieszczony fragment instrukcji dotyczy

Po wprowadzeniu do kolby Kjeldahla próbki badanego materiału, kwasu siarkowego(VI) oraz katalizatora należy łagodnie ogrzewać zawartość kolby palnikiem gazowym. W początkowym okresie ogrzewania zawartość kolby pieni się i ciemnieje. W tym czasie ogrzewanie należy prowadzić bardzo ostrożnie, a nawet z przerwami, aby nie dopuścić do "wychodzenia" czarnobrunatnej masy do szyjki kolby.

........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.59-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: