LOGOWANIE

Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG1 + MG17 + MG19 + MG44 - STYCZEŃ 2010':

- Na rysunku przedstawiono sprzęgło ........
- Oznaczenie jednego z gatunków stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia, to ........
- Przedstawione na rysunku sprzęgło służy do ........
- Zamiana ruchu obrotowego na ruch prostoliniowy nie występuje w mechanizmie ........
- Sprawność cieplna idealnego silnika tłokowego pracującego wg obiegu Carnota dla danych jak na rysunku, wynosi ........
- Dopuszczalne naprężenie na ściskanie dla pewnego gatunku drewna, to 10 MPa. Największa siła jaką można obciążyć drewniany słup o przekroju kwadratowym o boku 5 cm wynosi ........
- Na schemacie przedstawiono układ sterowania prędkością przesuwu tłoka w siłowniku hydraulicznym z zastosowaniem ........
- Zapis Tr 50x8 jest oznaczeniem gwintu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO