LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2020

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2020':

- Uzupełnianie zapasów przedsiębiorstwa w taki sposób, aby były one dostępne w procesie wytwórczym w momencie, w którym stają się niezbędne na stanowiskach roboczych, zapewnia moduł systemu informatycznego ........
- Jeden wyrób gotowy składa się z 3 elementów N i 4 elementów G. Ile wyrobów gotowych można zmontować z 300 elementów N i 200 elementów G? ........
- Na którym rysunku przedstawiono urządzenie służące do przemieszczania materiałów sypkich luzem? ........
- Analiza ABC zapasów magazynowych w celu ich optymalnego rozmieszczenia w strefie składowania jest przeprowadzana według kryterium ........
- W którym systemie stosowanym do kompletacji stosuje się technikę radiowej identyfikacji towarów? ........
- Hurtownia na koniec miesiąca dysponuje zapasem 34 000 sztuk towarów. W minionym miesiącu sprzedała 2 800 sztuk towaru, a dostawy w tym czasie wyniosły 960 sztuk. Zgodnie z zasadą bilansowania zapas towaru na początku analizowanego miesiąca wynosił ........
- Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN) jest numerem nadawanym przez ........
- Przedsiębiorstwo transportowe otrzymało zlecenie wykonania 10 dostaw. Cena jednej dostawy wynosi 3 200,00 zł. Oblicz wartość realizacji zlecenia, jeżeli klientowi przysługuje 20% rabatu. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: AU.22-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: