LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2020 (test 2)

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2020 (test 2)':

- Który sposób składowania paletowych jednostek ładunkowych (pjł) zapewnia najwyższy stopień wykorzystania powierzchni składowej magazynu? ........
- Na którym rysunku przedstawiono stojak do składowania towaru w beczkach? ........
- Korzystając z podanego wzoru, oblicz wskaźnik rotacji zapasu w dniach, jeżeli w ciągu roku (360 dni) popyt wyniósł 42 000 kg, a średni zapas wynosił 2 100 kggdzie: Wrzd – wskaźnik rotacji zapasu w dniach,
Wz – średni poziom zapasu,
Sp – popyt na zapas. ........
- System EDI umożliwia między innymi ........
- W dniu 10.01.2020 r. wydano z magazynu na podstawie dokumentu WZ 1 400 sztuk zeszytów 60 kartkowych w kratkę. Na podstawie przedstawionej w tabeli ilościowo-wartościowej kartoteki magazynowej oblicz, ile zeszytów 60 kartkowych w kratkę zostało w magazynie po wydaniu. ........
- System informatyczny MRP dotyczy planowania ........
- Do funkcji potransakcyjnych dystrybucji należy ........
- Na rysunku przedstawiono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: