LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2020

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2020':

- Na schemacie cyfrą 1 oznaczono ........
- Przedstawiony na rysunku element to czujnik ........
- Którym kablem należy przesyłać sygnał video z kamery analogowej? ........
- Do regulacji wartości temperatury w obiekcie należy zastosować ........
- Pojęciem "adres MAC" określa się adres ........
- Który ze standardów przesyłania danych pozwala na transmisję różnicową sygnałów? ........
- Który typ klucza potrzebny jest do odkręcenia śrub pokazanych na rysunku? ........
- Przed podłączeniem przewodów YTKSy do łączówki LSA pokazanej na rysunku należy: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: