LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 65911 - Urządzenie przedstawione na rysunku umożliwia
 • Pytanie nr 65912 - Głównym zadaniem czaszy w antenie satelitarnej jest
 • Pytanie nr 65913 - Na schemacie cyfrą 1 oznaczono
 • Pytanie nr 65914 - Zaciski oznaczone na rysunku jako TAMPER w czujce PIR służą do
 • Pytanie nr 65915 - Który rodzaj anteny umożliwia komunikację w paśmie 27 MHz?
 • Pytanie nr 65916 - Przedstawiony na rysunku element to czujnik
 • Pytanie nr 65917 - Na rysunku przedstawiono symbol
 • Pytanie nr 65918 - Na rysunku przedstawiono symbol
 • Pytanie nr 65919 - Którym kablem należy przesyłać sygnał video z kamery analogowej?
 • Pytanie nr 65920 - Narzędzie pokazane na rysunku służy do wykonywania połączeń
 • Pytanie nr 65921 - Która topologia sieci komputerowych zapewnia najwyższy poziom niezawodności?
 • Pytanie nr 65922 - Do regulacji wartości temperatury w obiekcie należy zastosować
 • Pytanie nr 65923 - Adres bramy w rejestratorze podłączonym do sieci komputerowej to adres IP
 • Pytanie nr 65924 - Ile i jakich urządzeń można podłączyć do multiswitcha oznaczonego jako 9/12?
 • Pytanie nr 65925 - Pojęciem "adres MAC" określa się adres
 • Pytanie nr 65926 - Ile maksymalnie urządzeń sieciowych można podłączyć do sieci komputerowej, w której adres maski p...
 • Pytanie nr 65927 - W celu oglądania wybranego filmu z serwisu IPLA należy telewizor z funkcją SMART
 • Pytanie nr 65928 - Który ze standardów przesyłania danych pozwala na transmisję różnicową sygnałów?
 • Pytanie nr 65929 - Klient zgłasza usterkę w zamontowanym systemie alarmowym składającym się z 4 czujek PIR umieszczo...
 • Pytanie nr 65930 - Do ściągnięcia izolacji z kabla RG59 należy użyć narzędzia przedstawionego na rysunku
 • Pytanie nr 65931 - Który typ klucza potrzebny jest do odkręcenia śrub pokazanych na rysunku?
 • Pytanie nr 65932 - Do zaciśnięcia na przewodzie telefonicznym końcówki RJ-11 należy użyć zaciskarki oznaczonej jako...
 • Pytanie nr 65933 - Minimalna liczba żył przewodu łączącego centralę EC2502 z unifonem LM-8/W5 wynosi
 • Pytanie nr 65934 - Przed podłączeniem przewodów YTKSy do łączówki LSA pokazanej na rysunku należy:
 • Pytanie nr 65935 - Krótkotrwałe zaniki napięcia zasilającego system CCTV (na przykład podczas dużych wichur) mogą pr...
 • Pytanie nr 65936 - W jaki sposób duże zachmurzenie wpływa na pracę odbiorników GPS?
 • Pytanie nr 65937 - Użytkowanie akumulatora żelowego w bardzo niskich temperaturach skutkuje
 • Pytanie nr 65938 - Które urządzenie pozwoli szybko sprawdzić poprawność połączeń w kablu internetowym zakończonym wt...
 • Pytanie nr 65939 - Do zlokalizowania miejsca przerwy w 100-metrowym kablu telekomunikacyjnym ułożonym w gruncie nale...
 • Pytanie nr 65940 - Sprawdzenia działania separatora prądowego w układzie jak schemacie można dokonać wykorzystując...
 • Pytanie nr 65941 - Pomiar ciągłości połączeń multimetrem wyposażonym w brzęczyk powoduje uruchomienie sygnału dźwięk...
 • Pytanie nr 65942 - Przed przystąpieniem do wymiany uszkodzonej fotokomórki szlabanu wjazdowego na posesję należy w p...
 • Pytanie nr 65943 - W jaki sposób należy połączyć przerwany kabel koncentryczny, doprowadzający do odbiornika sygnał ...
 • Pytanie nr 65944 - Która z czynności nie jest wymagana przy konserwacji bramy przesuwnej?
 • Pytanie nr 65945 - Przy rozpoczęciu prac konserwacyjnych instalacji alarmowej przewodowej należy w pierwszej kolejno...
 • Pytanie nr 65946 - W celu ochrony naprawianego urządzenia elektronicznego przed skutkami ESD należy
 • Pytanie nr 65947 - Zmniejszający się czas podtrzymywania pracy urządzenia przez zasilacz awaryjny UPS wskazuje na
 • Pytanie nr 65948 - W zainstalowanym wideodomofonie brak jest wizji, ale dźwięk słychać prawidłowo. Która z wymienion...
 • Pytanie nr 65949 - Komunikat "HDD Error" w rejestratorze świadczy o uszkodzeniu
 • Pytanie nr 65950 - W osiedlowym szlabanie uszkodzeniu uległ pilot zdalnego sterowania pracujący w systemie Keeloq. N...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ