LOGOWANIE

Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2020

(Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E7 - STYCZEŃ 2020':

- Stopień ochrony IP 56 silnika elektrycznego odpowiada rodzajowi obudowy ........
- Napięcie robocze jednofazowych spawarek elektrycznych dla spawania łukowego ręcznego zawiera się w przedziale ........
- Dla spełnienia warunku ochrony przeciwpożarowej, należy zamontować w rozdzielnicy wyłącznik różnicowoprądowy. Jaką wartością prądu upływu I∆n oraz funkcjonalnością powinien charakteryzować się ten wyłącznik? ........
- Zakres zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego wyłącznika silnikowego należy nastawić na poziomie ........
- Wskazany strzałką zbiornik nad transformatorem energetycznym to ........
- Rysunek przedstawia symbol graficzny przekaźnika ........
- Szczotki węglowe stosowane w silnikach elektrycznych budowane są z materiałów ........
- Układ zasilania silnika trójfazowego przedstawionego na rysunku umożliwia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.07-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: