LOGOWANIE

Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2020


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE4 + EE5 - STYCZEŃ 2020':

- Stopień ochrony IP 56 silnika elektrycznego odpowiada rodzajowi obudowy ........
- Pokazany na rysunku symbol graficzny umieszczony na urządzeniach elektrycznych oznacza klasę ochronności ........
- Dopuszczalna moc silników trójfazowych z wirnikami klatkowymi, załączanych bezpośrednio do sieci 400 V, wynosi ........
- Dla spełnienia warunku ochrony przeciwpożarowej, należy zamontować w rozdzielnicy wyłącznik różnicowoprądowy. Jaką wartością prądu upływu I∆n oraz funkcjonalnością powinien charakteryzować się ten wyłącznik? ........
- Prąd rozruchowy silnika trójfazowego skojarzonego w trójkąt jest większy od prądu rozruchowego przy skojarzeniu w gwiazdę ........
- Liczba par biegunów w silniku indukcyjnym wpływa na ........
- Wskazany strzałką zbiornik nad transformatorem energetycznym to ........
- Symbol graficzny pokazany na rysunku przedstawia silnik prądu stałego ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: