LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 + A36 - STYCZEŃ 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 + A36 - STYCZEŃ 2010':

- Bezrobocie wynikające z przerw w aktywności zawodowej spowodowanej zmianą miejsca pracy bądź wchodzeniem na rynek pracy ludzi młodych to tzw. bezrobocie ........
- Spółka akcyjna wyemitowała akcje własne. Operacja ta spowoduje zmiany ........
- W tabeli opisano cechy czterech spółek. Która z nich jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością? ........
- Warunkiem założenia spółki akcyjnej jest zgromadzenie kapitału założycielskiego w wysokości ........
- Zakład produkcyjny zakupił maszynę wymagającą montażu przed oddaniem jej do użytkowania. Do której grupy aktywów trwałych zostanie zaliczona ta maszyna przed przekazaniem do eksploatacji? ........
- Jednostka gospodarcza badając zdolność swojej firmy do generowania zysku ze sprzedaży wykorzysta wskaźnik ........
- Księgowania w okresie sprawozdawczym ilustrują przyjęcie mebli biurowych do użytkowania oraz ich amortyzację: Jaka metoda amortyzacji mebli biurowych została zastosowana? ........
- Tabela przedstawia system wyceny rzeczowych aktywów obrotowych stosowany przez przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowe w ciągu roku obrotowego przez trzy lata. Jaką zasadę stosowało przedsiębiorstwo przy wycenie zapasów w ciągu roku obrotowego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: