LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2010

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2010':

- Którym naczyniem krwionośnym odprowadzana jest krew z żołądka, śledziony, jelit i trzustki? ........
- Dla jakiej choroby charakterystyczne są ulnaryzacja, przeprosty i podwichnięcia? ........
- Pani Malinowskiej zdjęto gips po złamaniu kości promieniowej i łokciowej. Wykonanie ruchów zginania i prostowania stawu łokciowego, do granicy bólu, pozwala zdiagnozować masażyście ........
- W którym masażu masażysta działa zdecydowanie poniżej granicy bólu? ........
- Masażu klasycznego nie wykonuje się u pacjenta w ........
- Która z wymienionych metod masażu najskuteczniej przyspieszy wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii z tkanki tłuszczowej ud i pośladków u otyłej pacjentki? ........
- Sprężyste odkształcanie skóry i tkanki podskórnej podczas głaskania głębokiego ........
- Jakich efektów trwałych należy oczekiwać po zastosowaniu masażu klasycznego u osoby długo leżącej w łóżku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: