LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2010

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2010':

- Wysokość ciśnienia onkotycznego głównie uwarunkowana jest poziomem we krwi ........
- Który z wymienionych mięśni ramienia nie wpływa bezpośrednio na ruch stawu łokciowego? ........
- Masażysta zauważył, że kiedy pacjent wyciągał rękę do przywitania, zaczęła ona drżeć, a sam gest był szarpiący i nieskoordynowany. Jedną z przyczyn takich dolegliwości może być uszkodzenie ........
- Jaką literą oznaczono na rysunku tę grupę węzłów chłonnych, do której należą węzły Sorgiusa? ........
- Pani Malinowskiej zdjęto gips po złamaniu kości promieniowej i łokciowej. Wykonanie ruchów zginania i prostowania stawu łokciowego, do granicy bólu, pozwala zdiagnozować masażyście ........
- Wskaż właściwą kolejność postępowania podczas wykonywania zabiegu masażu u pacjentów cierpiących na zaparcia typu spastycznego. ........
- Jaki wpływ na układ oddechowy wywierają uciski ścian klatki piersiowej podczas masażu? ........
- Na który narząd wewnętrzny ma wpływ masowanie strefy C3 - C4 i Th5 - Th9 po stronie lewej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: