LOGOWANIE

Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2020

(Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B9 - STYCZEŃ 2020':

- Do poboru wody z dużych rzek należy zastosować ........
- Uzbrojenie stosowane w instalacji wodociągowej, którego rzeczywisty wygląd i budowę pokazano na rysunkach, to zawór ........
- Oblicz koszt wymiany odcinka o długości 7 m instalacji wodociągowej z 3 redukcjami nyplowymi i 2 zaworami przelotowymi przy nakładzie pracy 3 godzin. ........
- Przedstawione na rysunku urządzenie należy zastosować do połączenia rur instalacji kanalizacyjnej w technologii ........
- Na rysunku został przedstawiony gazomierz ........
- W dokumentacji projektowej instalacji gazowej symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza ........
- Kurek gazowy z przewodami instalacji gazowej należy łączyć w technologii ........
- W celu usunięcia nieszczelności instalacji gazowej z miedzi powstałej na połączeniu skręcanym należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.09-SG-20.01