LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2008


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2008':

- Pustaki Akermana stosuje się do wykonywania ........
- W magazynach zamkniętych zadaszonych należy przechowywać ........
- Obciążenie stropu ściankami działowymi zalicza się do obciążeń ........
- W celu zwiększenia ciśnienia wody w instalacji wodociągowej montuje się ........
- Na rysunku przedstawiono fundament ........
- Wartość reakcji pionowej na nieobciążonej podporze belki przedstawionej na rysunku wynosi ........
- Który z wykresów sił tnących, przedstawionych na rysunku, jest właściwy dla belki jednowspornikowej z obciążeniem równomiernie rozłożonym na całej długości? ........
- Belka ciągła przedstawiona na rysunku jest statycznie niewyznaczalna ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - STYCZEŃ 2008