LOGOWANIE

Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2020

(Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E14 - STYCZEŃ 2020':

- W języku HTML, aby nadać dokumentowi tytuł "Moja strona", który będzie wyświetlany na zakładce przeglądarki internetowej, należy posłużyć się zapisem ........
- Który znacznik służy budowaniu hierarchii tekstu w języku HTML? ........
- W języku CSS zdefiniowano formatowanie paragrafu, które przypisze mu następujące cechy:

background-color: red;
color: blue;
margin: 40px;

........
- Przedstawiona w języku CSS definicja stylu dotyczy odsyłacza, który

a:visited {color: orange;}

........
- Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie ........
- W zapytaniu SQL, umieszczonym poniżej, znak gwiazdki oznacza, że w wyniku tego zapytania

SELECT * FROM mieszkancy WHERE imie = 'Anna';

........
- Tabele Osoby i Adresy są połączone relacją jeden do wielu. Jakie zapytanie SQL należy zapisać, aby korzystając z tej relacji, prawidłowo wyświetlić nazwiska oraz przyporządkowane im miasta? ........
- Podane poniżej polecenie SQL ma za zadanie

UPDATE Uczen SET id_klasy = id_klasy + 1;

........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.14-SG-20.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: