LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2021


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - STYCZEŃ 2021':

- Jaki nastrój występuje u 60-letniego pacjenta, przebywającego na oddziale ortopedycznym po zabiegu amputacji kończyny dolnej, który w zaistniałej sytuacji obawia się utraty samodzielności, jest drażliwy, przygnębiony i odmawia współpracy w rehabilitacji? ........
- W celu określenia ryzyka wystąpienia odleżyn u podopiecznego należy wykorzystać skalę ........
- Pacjent z hipercholesterolemią jest przygotowany do samoopieki, jeżeli w jadłospisie uwzględnia ograniczenia w spożywaniu ........
- Wskazaniem do ułożenia w pozycji wysokiej unieruchomionego w łóżku pacjenta jest ........
- W opiece nad pacjentem z biegunką należy uwzględnić między innymi ........
- W celu uzyskania miarodajnego wyniku ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta, który o godzinie 14:00 zjadł posiłek, pierwszy pomiar należy wykonać najwcześniej o godzinie ........
- Opiekun zakładając okład rozgrzewający (ciepły), bezpośrednio po posmarowaniu miejsca zabiegu wazeliną, powinien na chorobowo zmienioną skórę w kolejności przyłożyć warstwę ........
- Podczas słania łóżka z leżącym pacjentem, okruchy z dolnych warstw pościeli należy wymiatać przy pomocy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: