LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 69317 - Fizjologiczny proces starzenia się organizmu ludzkiego charakteryzuje się między innymi
 • Pytanie nr 69318 - Jaki nastrój występuje u 60-letniego pacjenta, przebywającego na oddziale ortopedycznym po zabieg...
 • Pytanie nr 69319 - W celu monitorowania samodzielności podopiecznego w zakresie wykonywania złożonych czynności życi...
 • Pytanie nr 69320 - W celu określenia ryzyka wystąpienia odleżyn u podopiecznego należy wykorzystać skalę
 • Pytanie nr 69321 - Pacjentowi ze średnim natężeniem nietrzymania moczu i maceracją skóry prącia, który porusza się s...
 • Pytanie nr 69322 - Pacjent z hipercholesterolemią jest przygotowany do samoopieki, jeżeli w jadłospisie uwzględnia o...
 • Pytanie nr 69323 - Płukanie włosów roztworem wody z octem spirytusowym u pacjentów po zdjęciu czepca przeciwszawicze...
 • Pytanie nr 69324 - Wskazaniem do ułożenia w pozycji wysokiej unieruchomionego w łóżku pacjenta jest
 • Pytanie nr 69325 - Przeciwwskazaniem do karmienia pacjenta przy pomocy łyżki stołowej jest
 • Pytanie nr 69326 - W opiece nad pacjentem z biegunką należy uwzględnić między innymi
 • Pytanie nr 69327 - Podczas wykonywania toalety całego ciała w łóżku, wodę w misce należy zmienić zawsze, gdy jest on...
 • Pytanie nr 69328 - W celu uzyskania miarodajnego wyniku ciśnienia tętniczego krwi u pacjenta, który o godzinie 14:00...
 • Pytanie nr 69329 - Pacjentka w podeszłym wieku, która cierpi na zaburzenia równowagi i porusza się przy pomocy balko...
 • Pytanie nr 69330 - Opiekun zakładając okład rozgrzewający (ciepły), bezpośrednio po posmarowaniu miejsca zabiegu waz...
 • Pytanie nr 69331 - W celu łagodzenia wzmożonego pragnienia i suchości w jamie ustnej pacjentowi z przewlekłą chorobą...
 • Pytanie nr 69332 - Podczas słania łóżka z leżącym pacjentem, okruchy z dolnych warstw pościeli należy wymiatać przy ...
 • Pytanie nr 69333 - Pacjentka ma założony wyciąg bezpośredni na kończynie dolnej. W celu umożliwienia jej wypróżnieni...
 • Pytanie nr 69334 - Pędzlowanie jamy ustnej ciężko chorego, u którego występują pleśniawki, należy wykonać z zastosow...
 • Pytanie nr 69335 - Do wykonania pacjentce mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej, wiadra, ciepłej wody, ...
 • Pytanie nr 69336 - Podczas całkowitej zmiany bielizny pościelowej pacjentowi leżącemu w łóżku, bezpośrednio po zmian...
 • Pytanie nr 69337 - W celu ułatwienia unieruchomionej w łóżku pacjentce rozpoczęcia mikcji i oddania moczu na basenie...
 • Pytanie nr 69338 - Wymianę cewnika zewnętrznego pacjentowi leżącemu w łóżku opiekun medyczny powinien rozpocząć od...
 • Pytanie nr 69339 - W przypadku stosowania worka z lodem, między kolejnymi zabiegami należy zachować przerwę trwającą...
 • Pytanie nr 69340 - Przygotowując termofor do wykonania zabiegu przeciwzapalnego z zastosowaniem ciepła, należy wypeł...
 • Pytanie nr 69341 - W sytuacji gdy pacjentka, uskarżająca się na niesmak w ustach i ból gardła podczas połykania lekó...
 • Pytanie nr 69342 - Opiekun pomagając pacjentce sprawnej ruchowo, która ma założone opatrunki na oczy, w samodzielnym...
 • Pytanie nr 69343 - W celu przemieszczenia pacjenta leżącego w łóżku do zakładu radiologicznego, należy przygotować w...
 • Pytanie nr 69344 - Podopiecznego, przebywającego w środowisku domowym, któremu zalecono wykonywanie ćwiczeń izometry...
 • Pytanie nr 69345 - Przytomnego pacjenta po zakończeniu karmienia przez zgłębnik założony do żołądka należy pozostawi...
 • Pytanie nr 69346 - Do wykonania kąpieli w wannie pacjenta z uszkodzonym rdzeniem kręgowym należy użyć wody o tempera...
 • Pytanie nr 69347 - Materac zmiennociśnieniowy opiekun powinien zastosować u pacjenta
 • Pytanie nr 69348 - Pielęgnacja przeciwodleżynowa pacjenta leżącego w łóżku z paraplegią kończyn dolnych, powinna pol...
 • Pytanie nr 69349 - W opiece nad otyłą podopieczną z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, w zaleceniach dietetycznych...
 • Pytanie nr 69350 - W planie opieki nad niesamodzielnym, leżącym podopiecznym z rozpoznanym problemem zaparć atoniczn...
 • Pytanie nr 69351 - Podopieczna choruje na reumatoidalne zapalenie stawów. Z powodu deformacji w obrębie stawów rąk m...
 • Pytanie nr 69352 - Podopiecznemu po przebytej operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, który porusza się ...
 • Pytanie nr 69353 - W opiece nad pacjentem, u którego podczas wstawania z łóżka występują nagłe spadki ciśnienia (hip...
 • Pytanie nr 69354 - Udzielenie wsparcia informacyjnego podopiecznemu z wyłonioną przetoką jelita grubego, który z pow...
 • Pytanie nr 69355 - Po opróżnieniu i wymianie worka na mocz, w warunkach szpitalnych należy zużyty worek
 • Pytanie nr 69356 - W zakładzie opiekuńczo-leczniczym miskę nerkowatą wielorazową, którą opiekun użył do wykonania pa...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ