LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2021

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2021':

- W celu określenia ryzyka wystąpienia odleżyn u podopiecznego należy wykorzystać skalę ........
- Przeciwwskazaniem do karmienia pacjenta przy pomocy łyżki stołowej jest ........
- Opiekun zakładając okład rozgrzewający (ciepły), bezpośrednio po posmarowaniu miejsca zabiegu wazeliną, powinien na chorobowo zmienioną skórę w kolejności przyłożyć warstwę ........
- Do wykonania pacjentce mycia głowy w łóżku, oprócz wanienki pneumatycznej, wiadra, ciepłej wody, szczotki lub grzebienia, suszarki do włosów, fartucha i rękawiczek jednorazowych, należy przygotować: ........
- Przygotowując termofor do wykonania zabiegu przeciwzapalnego z zastosowaniem ciepła, należy wypełnić go do ........
- Przytomnego pacjenta po zakończeniu karmienia przez zgłębnik założony do żołądka należy pozostawić na minimum ........
- W planie opieki nad niesamodzielnym, leżącym podopiecznym z rozpoznanym problemem zaparć atonicznych, należy uwzględnić między innymi podaż produktów z diety ........
- Po opróżnieniu i wymianie worka na mocz, w warunkach szpitalnych należy zużyty worek ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-SG-21.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: